28 | Lab rat | Portugal

The credits of the photos/videos that I post here go to their respective owners.Please feel free to contact me if you don't want your material to be posted here.

my other tumblr *Geiko-san & Maiko-san*

1st fevereiro 2013

Fotografia reblogou de The perks of being a cauliflower com 324 notas

fuckyeahjapanandkorea:

Kimono girls with uchiwa by destebani 

fuckyeahjapanandkorea:

Kimono girls with uchiwa by destebani 

Marcadas: kimonouchiwafanyukata

()

Fonte: fuckyeahjapanandkorea

24th dezembro 2012

Fotografia reblogou de Hikikomori. com 96 notas

dreams-of-japan:

祇園祭 by conago1 on Flickr.

dreams-of-japan:

祇園祭 by conago1 on Flickr.

Marcadas: kimonoobiuchiwafan

()

Fonte: dreams-of-japan

7th novembro 2012

Fotografia com 11 notas

京小町踊り子隊 Kimono Performance

Performance by “Kyokomachi Odorikotai”.Kimono garden party in Kamigamo Shrine.

京小町踊り子隊 Kimono Performance

Performance by “Kyokomachi Odorikotai”.
Kimono garden party in Kamigamo Shrine.

Marcadas: kyotoshrinekimonofan

()

Fonte: flickr.com

17th outubro 2012

Fotografia com 12 notas

Marcadas: japanfan

()

Fonte: Flickr / barbery

17th outubro 2012

Fotografia com 45 notas

Marcadas: kimonofanjapan

()

Fonte: Flickr / barbery

29th agosto 2012

Fotografia reblogou de My Heart, Mind and Soul com 206 notas

Marcadas: yukatakimonoobiuchiwafanSummer

()

Fonte: heartisbreaking

24th agosto 2012

Fotografia reblogou de One of a kind. com 32 notas

Marcadas: japanfan

()

Fonte: Flickr / rekishinotabi

29th julho 2012

Fotografia com 13 notas

Marcadas: JapanfanuchiwaSummer

()

Fonte: Flickr / junko-----

11th julho 2012

Fotografia com 1 nota

Marcadas: kyotojapanuchiwafanmatchagreen tea

()

Fonte: flickr.com

3rd novembro 2011

Fotografia com 27 notas

Marcadas: maikoichitomogeishajapankyotofankimonohikizurikanzashi

()

Fonte: flickr.com